Strona 489 - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce.

Przejdź do treści
Nenu witryny
Poniedziałek 13.05.2019 r. był dniem kolejnego spotkania grupy wsparcia. Prowadzący ją specjaliści
mgr Zdzisława  Rekosz- terapeuta SI, mgr Małgorzata Pogorzelska- logopeda, wspierająca mgr Ewelina Kosakowska- nauczyciel wspomagający w sposób ciekawy  i przystępny zaprezentowali treści, którym przyświecało hasło: „Doświadcz- zrozum”.
         Terapeuta SI zapoznała rodziców z podstawowymi przyrządami  do masażu, pokazała jak nalży go wykonywać i w jakich celach jest stosowany. Była prezentacja ćwiczeń
z zastosowaniem platformy, taśmy Taraband, różnych mas, m.in.  do ćwiczeń manualnych, masażerów  elektrycznego i manualnego. Rodzice chętnie poddawali się masażom, brali udział w zadaniach, które przed nimi stawiali prowadzący. Chcieli doświadczać tego, co ich dzieci doświadczają  podczas zajęć terapeutycznych.
Prezentacja przedstawiona przez logopedę dotyczyła ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz zabaw rozwijających i kształtujących mowę dziecka. Zadania polegały na układaniu zdań  z wyrazów i obrazków ukrytych i wyszukiwanych w małych klockach lub pestkach z wiśni, wybrzmiewaniu głosek podczas ćwiczeń ruchowych, śpiewanek itp. Jak  
w warunkach domowych można ćwiczyć z dzieckiem tak,  aby było to dla niego  przyjemne.
      Zaangażowanie rodziców i wspólna zabawa stworzyły miłą i przyjazna atmosferę spotkania.

Wróć do spisu treści