ROZKŁAD DNIA - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce.

Przejdź do treści

Menu główne:

__________________________________________________________________________________________________________
Ramowy rozkład dnia
w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce
zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8:00  DO 13:00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ROZKŁAD DNIA DZIECI 3-4 LETNICH

6:30-8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych.

8:00-8:30
Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.

8:30-9:00
Zabawy dowolne i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 
9:00-9:30
Realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:30-11:15
Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.

11:15-12:00
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu. Obiad.

12:00-12:30
Ćwiczenia relaksacyjne. Czytanie dzieciom.

12:30-14:00
Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.

14:00-14:30
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-17:00
Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Rozchodzenie się dzieci do domów.
 
ROZKŁAD DNIA DZIECI 5-6 LETNICH
 
6:30-8:000
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych.

8:00-8:30
Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.

8:30-9:00
Zabawy dowolne i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9:00-10:00
Realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:00-11:15
Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.
 
11:15-12:00
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu. Obiad.
 
12:00-12:30
Ćwiczenia relaksacyjne. Czytanie dzieciom.

12:30-14:00
Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.

14:00-14:30
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-17:00
Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Rozchodzenie się dzieci do domów.
__________________________________________________________________________________________________________
Copyrights © 2016 - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego