RAMOWY ROZKŁAD DNIA - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce

Przejdź do treści
Nenu witrynyRamowy rozkład dnia
w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina” w Ostrołęce
 zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy plan dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo - dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 3-4 - LETNICH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
6:30-8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Poranny zestaw zabaw ruchowych.
8:00-8:30
Czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.
8:30-10:00
 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy   swobodne i spontaniczne w sali. Prace porządkowe w Sali. Zajęcia dodatkowe i   specjalistyczne.
10:00-10:30Realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.
10:30-11:15
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.
11:15-12:00
 Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu. Obiad.
12:00-12:30
 Ćwiczenia relaksacyjne. Czytanie dzieciom.
12:30-14:00Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy dowolne w sali.
14:00-14:30
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.
14:30-17:00Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Utrwalanie wiadomości i umiejętności. Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zajęcia dodatkowe oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek przez nauczyciela. Kontakty z rodzicami, udzielanie informacji o postępach dzieci i ich funkcjonowaniu w grupie rówieśników. Rozchodzenie się dzieci do domów.
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5-6 –LETNICH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
6:30
-
8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Zabawy ruchowe w sali.
8:00
-
8:30
Czynności  porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.
8:30
-
9:00
Zabawy dowolne i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
9:00
-
10:00
Realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.
10:00
-
11:15
Zabawy swobodne i spontaniczne w sali. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.
11:15
-
12:00
 
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu. Obiad.
12:00
-
12:30
Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie bajek, opowiadań.
12:30
-
14:00
Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy dowolne w sali.
14:00
-
14:30
 
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.
14:30
-
17:00
 
Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Utrwalanie wiadomości i umiejętności. Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zajęcia dodatkowe oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek przez nauczyciela. Kontakty z rodzicami, udzielanie informacji o postępach dzieci i ich funkcjonowaniu w grupie rówieśników. Rozchodzenie się dzieci do domów.
 
Wróć do spisu treści