KADRA - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce.

Przejdź do treści
Nenu witryny DYREKCJA PRZEDSZKOLA
Lp.
IMIĘ NAZWISKO
FUNKACJA
1.
mgr Krystyna Kwiatkowska
dyrektor
2.
mgr Monika Adamowska
wicedyrektor
 RADA PEDAGOGICZNA
Lp.
IMIĘ NAZWISKO
FUNKCJA
1.
mgr Beata Czarnecka
logopeda
2.
mgr Anna Dobkowska
nauczyciel
3.
mgr Anna Dobrzyńska
nauczyciel wspomagający, terapeuta
4.
mgr Ewa Duszak
nauczyciel
5.
mgr Danuta Filipiak
nauczyciel
6.
mgr Wioletta Jastrzębska
nauczyciel
7.
mgr Ewa Karpińska
nauczyciel rehabilitant
8.
mgr Aneta Kęszczyk
nauczyciel
9.
mgr Iwona Kiełczewska
 
nauczyciel
10.
mgr Katarzyna Kiereś
nauczyciel wspomagający, terapeuta
11.
mgr Danuta Kobylińska
nauczyciel
12.
mgr Iwona Kruczyk
nauczyciel języka angielskiego
13.
mgr Daniel Łukaszewski
psycholog
14.
mgr Dorota Piątak
nauczyciel wspomagający, terapeuta
15.
mgr Katarzyna Pietkiewicz
nauczyciel (zastępstwo Wioleta Suchecka)
16.
mgr Małgorzata Pogorzelska
logopeda
17.
mgr Ewa Polakiewicz
nauczyciel
(zastępstwo mgr Dorota Łaszczewska)
18.
mgr Dorota Polita
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
19.
mgr Adam Prusik  
nauczyciel religii
20.
mgr Zdzisława Rekosz
Terapeuta Integracji Sensorycznej
21.
mgr Danuta Roszkowska
nauczyciel
22.
mgr Ewa Rzewnicka
nauczyciel
23.
mgr Marta Sobiech
nauczyciel wspomagający, terapeuta (zastępstwo mgr Ewelina Kosakowska)
24..
mgr Mariola Włodarczyk – Staszczuk
nauczyciel wspomagający, terapeuta
 
PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Lp.
IMIĘ NAZWISKO
FUNKCJA
1.
Aneta Giza
główna księgowa
2.
Katarzyna Jankowska
referent ds. administracyjnych
3.
Tomasz Grondwald
administrator bezpieczeństwa informacji
4.
mgr Paulina Łupińska
pielęgniarka,
(zastępstwo lic. Urszula Lewandowska)
5.
Adam Dariusz Górka
pracownik do prac ciężkich
6.
Magdalena Gadomska
samodzielny referent ds. żywienia
7.
Wioleta Cichaczewska
 
kucharka
8.
Danuta Gumkowska
pomoc kuchenna
9.
Teresa Kurapiewicz
pomoc kuchenna
10.
Beata Dyko
pomoc nauczyciela
11.
Nina Grzejka
pomoc nauczyciela,
(zastępstwo Marta Pędzich)
12.
Marta Grudziąż
starsza woźna
13.
Edyta Kaczyńska - Staśkiewicz
 
pomoc nauczyciela
(zastępstwo Iwona Dziełak)
14.
Ewa Larenta
starsza woźna
15.
Elżbieta Małkowska
starsza woźna
16.
Krystyna Paśnikowska
starsza woźna
17.
Teresa Pierzchała
woźna
18.
mgr Marta Paulina Suska
pomoc nauczyciela
19.
Ewelina Świętochowska
woźna
Wróć do spisu treści