KADRA - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce

Przejdź do treści
Nenu witryny DYREKCJA PRZEDSZKOLA
Lp.
IMIĘ NAZWISKO
FUNKACJA
1.
mgr Krystyna Kwiatkowska
dyrektor
2.
mgr Monika Adamowska
wicedyrektor
 RADA PEDAGOGICZNA
Lp.
IMIĘ NAZWISKO
FUNKCJA
1.
mgr Anna Dobkowska
nauczyciel - urlop
macierzyńsski
2.
mgr Anna Dobrzyńska
nauczyciel wspomagający, terapeuta
3.
mgr Ewa Duszak
nauczyciel
4.
mgr Danuta Filipiak
nauczyciel
5.
mgr Wioletta Jastrzębska
nauczyciel
6.
mgr Ewa Karpińska
nauczyciel rehabilitant
7.
mgr Aneta Kęszczyk
nauczyciel
8.
mgr Iwona Kiełczewska
 nauczyciel
9.
mgr Katarzyna Kiereś
nauczyciel wspomagający, terapeuta
10.
mgr Danuta Kobylińska
nauczyciel
11.
mgr Marzena Staśkiewicz
nauczyciel języka angielskiego
12.
mgr Dorota Piątak
nauczyciel wspomagający, terapeuta
13.
mgr Katarzyna Pietkiewicz
nauczyciel
14.
mgr Ewa Wójcik
nauczyciel, zastępstwo za panią
Ewę Polakiewicz
15.
mgr Ewa Polakiewicz
nauczyciel- urlop rodzicielski
16.
mgr Dorota Polita
nauczyciel
17.
mgr Katarzyna Bubrowiecka  
nauczyciel religii
18.
mgr Zdzisława Rekosz
Terapeuta Integracji Sensorycznej
19
mgr Danuta Roszkowska
nauczyciel
20
mgr Ewa Rzewnicka
nauczyciel
21
mgr Marta Sobiech
nauczyciel wspomagający, terapeuta
22.
mgr Mariola Włodarczyk – Staszczuk
nauczyciel wspomagający, terapeuta
 
PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Lp.
IMIĘ NAZWISKO
FUNKCJA
1.
Aneta Giza
główna księgowa
2.
Beata Dyko
pomoc nauczyciela
(zastępstwo pani Marta Pędzich)
3.
Tomasz Grondwald
administrator bezpieczeństwa informacji
4.
mgr Paulina Łupińska
pielęgniarka, urlop macierzyński
5.
Adam Dariusz Górka
pracownik do prac ciężkich
6.
Ewa Budna
intendent, zastępstwo za panią Magdalenę Gadomską
7.
Wioleta Cichaczewska
 
kucharka
8.
Danuta Gumkowska
pomoc kuchenna
9.
Teresa Kurapiewicz
pomoc kuchenna
10.
Klaudia Budna
pomoc nauczyciela ½ etatu, zastępstwo za panią Ninę Grzejka
11.
Nina Grzejka
pomoc nauczyciela, urlop rodzicielski
i wypoczynkowy
12.
Marta Grudziąż
starsza woźna
13.
Edyta Kaczyńska - Staśkiewicz
pomoc nauczyciela, urlop rodzicielski
i wypoczynkowy
14.
Katarzyna Korzeniecka
pomoc nauczyciela ½ etatu,
woźna ½ etatu, zastępstwo za panią Ninę Grzejka
15.
Ewa Larenta
starsza woźna
16.
Krystyna Paśnikowska
starsza woźna
17.
Teresa Pierzchała
woźna
18.
Marta Pędzich
pomoc nauczyciela, zastępstwo za panią Beatę Dyko
19.
Dziełak Iwona  
pomoc nauczyciela, zastępstwo za panią Edytę Kaczyńską- Staśkiewicz
20.
Deptuła Monika Agnieszka
pomoc administracyjna
21.
Ewelina Świętochowska
woźna
Wróć do spisu treści