GRUPA WSPARCIA - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce.

Przejdź do treści
Nenu witryny 
DRODZY RODZICE
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
na spotkania nowo powstałej w Naszym przedszkolu „Grupy wsparcia”.
 
„Grupa Wsparcia” pozwoli zmniejszyć wątpliwości i niepokoje rodziców, łatwiej zaakceptować trudną sytuację rodzinną i jeszcze bardziej pokochać niepełnosprawne dziecko. Integracja między rodzicami stanie sią okazją do zdobycia nowych znajomości, nawiązania przyjaźni i stworzenia ”łańcucha wsparcia”. Na spotkaniach „przy kawie i ciastku” rodzice będą mogli porozmawiać z innymi rodzicami, przekonać się czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych, które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców i zaproszonych specjalistów.

Zajęcia są nieobowiązkowe i nieodpłatne.
Tematy i terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone wg potrzeb i oczekiwań rodziców.
Naszym priorytetem jest stworzenie miłej atmosfery, pełnej
zaufania i dyskrecji.
Osoby prowadzące „Grupę Wsparcia”:

    • mgr Zdzisława Rekosz - koordynator
    • mgr Dorota Piątak
    • mgr Małgorzata Pogorzelska
    • mgr Mariola Włodarczyk- Staszczuk

Grupa ma charakter otwarty, uczestnictwo nie
wymaga uprzedniego zapisania się.
Zapraszamy!!!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA  DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE
DATA SPOTKANIA
TEMAT SPOTKANIA, OSOBY PROWADZĄCE
12.12.2018 r.
Środa godz.14:30
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Bartosz Domian - ratownik medyczny.
14.01.2019 r.
Poniedziałek godz.14:30
Zachowania trudne
Beata Żebrowska- behawiorystka
Daniel Łukaszewski- psycholog.
13.03.2019 r.
Środa godz.14:30
„Zrozum mnie”- spotkanie z  zakresu komunikacji wspomagającej alternatywnej
Mariola Włodarczyk- Staszczuk, Dorota Piątak- specjaliści AAC
„ Rola dziadków i rodzeństwa w wychowaniu dziecka
z niepełnosprawnością”
Krystyna Kwiatkowska.
15.04.2019 r.
Poniedziałek godz.14:30
„Doświadcz-zrozum”- warsztaty
z zakresu integracji sensorycznej
i logopedii.
Zdzisława Rekosz- Terapeuta SI
Małgorzata Pogorzelska- logopeda.
15.05.2019 r.
Środa godz. 14:30
„Siła mięśni”- warsztaty z zakresu terapii ręki
Zdzisława Rekosz- specjalista od terapii ręki
Ewa Karpińska- rehabilitant.
17.06.2019 r.
poniedziałek
„ Jesteśmy razem”-  spotkanie zakończeniowe.

Dnia  26 czerwca 2019 roku odbyło się podsumowujące spotkanie  „Grupy wsparcia”. Prowadzący: mgr Zdzisława Rekosz oraz mgr Ewa Karpińska podjęły tematykę związaną z zaburzeniami funkcjonowania ręki: nieprawidłowego  i nieefektywnego chwytu narzędzia pisarskiego, obniżonego napięcia  mięśni centralnych. Były prezentowane techniki plastrowania (TAPING) oraz ćwiczenia wzmacniające napięcie mięśniowe na brzuchu i na plecach.
Rodzice sami doświadczyli plastrowania dłoni oraz sposobów jakich można użyć aby dziecko prawidłowo chwytało narzędzie pisarskie. Dowiedzieli się również, jak podczas codziennych czynności i zabaw usprawniać rękę.
W drugiej części spotkania miał miejsce słodki poczęstunek i swobodne rozmowy w miłej atmosferze, w których uczestniczyli rodzice, członkowie grupy wsparcia oraz psycholog Daniel Łukaszewski.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie i miłe spędzenie czasu!!!


Poniedziałek 13.05.2019 r. był dniem kolejnego spotkania grupy wsparcia. specjaliści
mgr Zdzisława  Rekosz- terapeuta SI, mgr Małgorzata Pogorzelska- logopeda, wspierająca mgr Ewelina Kosakowska- nauczyciel wspomagający w sposób ciekawy  i przystępny zaprezentowali treści, którym przyświecało hasło: „Doświadcz- zrozum”.
Terapeuta SI zapoznała rodziców z podstawowymi przyrządami  do masażu, pokazała jak nalży go wykonywać i w jakich celach jest stosowany. Była prezentacja ćwiczeń
z zastosowaniem platformy, taśmy Taraband, różnych mas, m.in.  do ćwiczeń manualnych, masażerów  elektrycznego i manualnego. Rodzice chętnie poddawali się masażom, brali udział w zadaniach, które przed nimi stawiali prowadzący. Chcieli doświadczać tego, co ich dzieci doświadczają  podczas zajęć terapeutycznych.
Prezentacja przedstawiona przez logopedę dotyczyła ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz zabaw rozwijających i kształtujących mowę dziecka. Zadania polegały na układaniu zdań  z wyrazów i obrazków ukrytych i wyszukiwanych w małych klockach lub pestkach z wiśni, wybrzmiewaniu głosek podczas ćwiczeń ruchowych, śpiewanek itp. Jak  
w warunkach domowych można ćwiczyć z dzieckiem tak,  aby było to dla niego  przyjemne.
      Zaangażowanie rodziców i wspólna zabawa stworzyły miłą i przyjazna atmosferę spotkania.

Sprawozdanie ze spotkania „Grupy wsparcia”  pod hasłem ,,Zrozum mnie”

W dniu 28.03.2019r. odbyło się kolejne spotkanie „Grupy wsparcia” z rodzicami pod nazwą ,,Zrozum mnie”, które dotyczyło wykorzystania komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC oraz roli dziadków i rodzeństwa w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością. Prowadzącymi spotkanie były dyrektor przedszkola Krystyna Kwiatkowska oraz specjaliści AAC Mariola Włodarczyk- Staszczuk i Dorota Piątak.
Prowadzące spotkanie w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej przedstawiły informacje, że  komunikacja AAC jest stosowana u  osób pozbawionych zdolności mówienia oraz wtedy, gdy mowa nie jest wystarczająca do porozumiewania się. Każdy uczestnik korzystając z alternatywnych środków komunikacji może porozumieć się w sposób satysfakcjonujący, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami poznawczymi.
Przybyli rodzice poznali sposób wprowadzania znaków komunikacyjnych systemu PECS i „Mówik”. Z zainteresowaniem słuchali prezentacji o czytaniu włączającym, stosowanych planach dnia i planów zajęć, gestów Makaton. Prezentacja książek komunikacyjnych pozwoliła rodzicom i dziadkom na dokładną analizę, w jaki sposób mogą i porozumiewają się ich dzieci.
Natomiast Pani Krystyna Kwiatkowska dokonała z rodzicami i dziadkami analizy ich roli w wychowywaniu dziecka z niepełnosprawnością. Wspólnie omówiono trudności spowodowane koniecznością sprawowania stałej, a zarazem długotrwałej opieki nad dzieckiem. Podkreślano, że opieka i wychowanie dziecka z niepełnosprawnością wymaga znajomości potrzeb, ograniczeń, ale i możliwości dziecka niepełnosprawnego, a także dostosowania metod opieki  i wychowania do tych potrzeb. Kolejnymi trudnościami, z jakim boryka się zwykle rodzina
z dzieckiem niepełnosprawnym, są te trudności natury emocjonalnej. Wskazywano, że są babcie
i dziadkowie, którzy inaczej postępują w sytuacji, gdy ich własny syn czy córka posiada dziecko z niepełnosprawnością. Nie wszyscy spośród dziadków mogą i nie wszyscy chcą współdziałać
w zmaganiu się z trudnościami, jakie są udziałem rodziny posiadającej niepełnosprawne dziecko i jego samego. Ale w większości to dziadkowie wpierają swoje dzieci i wnuka, który urodził się
z jakąś niepełnosprawnością.
Kolejnym niezwykle ważnym tematem do rozmowy była rola rodzeństwa dzieci
z niepełnosprawnością prowadzonym również przez panią Krystynę Kwiatkowską. Wskazano, że jeśli rodzi się dziecko chore to jego rodzeństwo bardzo wcześnie doświadcza znacznego dodatkowego obciążenia. Wspólnie ustalono jakie są trudności dla  „zdrowych dzieci: częstokroć stanie na drugim planie, angażowanie w pomoc przy dziecku z niepełnosprawnością, ograniczenie kontaktów społecznych, brak „szans” na bycie tylko z rodzicami i szczerą rozmowę z nimi, konieczność większej samodzielności oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Co będzie kiedyś...?”  Jednakże rozwój w towarzystwie dziecka z niepełnosprawnością może być również bodźcem sprzyjającym rozwojowi i kształtowaniu charakteru. Dzięki wsparciu rodziny
i innych osób dużej części rodzeństwa udaje się osiągnąć z wiekiem stabilną osobowość. Wiele
z tych osób charakteryzuje w późniejszym okresie szczególna dojrzałość, tolerancja, wrażliwość, zdolność radzenia sobie z obciążeniem oraz zaangażowanie społeczne. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że pokonanie „krytycznych wydarzeń życiowych” jest w dużej mierze możliwe dzięki wpływowi rodziny.
Forma warsztatowa zagadnienia dała możliwość szerszego spojrzenia na podjętą tematykę spotkania.  Na koniec spotkania rodzice zaproponowali, że chętnie spotkaliby się jeszcze raz i kontynuowaliby podjęte zagadnienie. Ustalono, że będzie to przedświąteczny termin.14.01.2019 r.
SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
Dnia 14 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców  dzieci z niepełnosprawnością. Tematyka dotyczyła zachowań trudnych u dzieci. Prowadzącymi byli: pani Dorota Żebrowska- terapeuta behawioralny, pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrołęce i pan Daniel Łukaszewski- psycholog pracujący w naszej palcówce. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor przedszkola Krystyna Kwiatkowska, Małgorzata Pogorzelska i Dorota Piątak.
Pani Dorota Żebrowska przedstawiła, jakie mogą być przyczyny powstawania trudnych zachowań  u dzieci. Wspólnie z psychologiem udzielali wskazówek, jak zapobiegać tym kłopotliwym sytuacjom oraz jak postępować, gdy te zachowania już się pojawiają. Rodzice indywidualnie zadawali pytania dotyczące problemów ich dzieci, a specjaliści udzielali szczegółowych wskazówek dotyczących odpowiedniego postępowania w takich sytuacjach.

12.12.2018 r.
SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
Zgodnie z harmonogramem w środę 12.12.2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Tematyka to, pierwsza pomoc przedmedyczna. Prowadzącym był Bartłomiej Domian- ratownik medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym oraz Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Rodzice mieli okazję usłyszeć na temat resuscytacji przede wszystkim dziecka poniżej 1 roku życia oraz w wieku przedszkolnym jak również osoby dorosłej.

Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uświadomił jak należy zachować się
do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Podkreślał, że  tzw. ”złote minutyratują życie poszkodowanego. Przypomniał  ważne telefony alarmowe.

Ratownik pokazał  jak ułożyć rannego w pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Zainteresowaniem   cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Pan Bartek wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowiedział jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność.

Koordynator grupy wsparcia - Zdzisława Rekosz przedstawiła harmonogram spotkań grupy wsparcia na rok szkolny 2018/2019. Poinformowała, że w szatni przedszkolnej będzie stało niebieskie  pudełko, do którego rodzice będą mogli wrzucać karteczki z pytaniami i swoimi troskami, tak aby na kolejnych spotkaniach były poruszane również problemy dotykające ich bezpośrednio  i ich dzieci.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, rodzice mieli okazję zadać pytanie, podzielić się swoimi doświadczeniami jak też poćwiczyć uciskanie klatki piersiowej na fantomie.
Wróć do spisu treści